ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - relevo

النطق
(m) n. relief, alleviation; flash

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - relevo

النطق
n. takeover, relief

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - relevo

النطق
(arte) relief (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - relevo

النطق
n. ablösung, wechsel, abberufung, aufziehen, vorspann, ablösungsmannschaft, staffel, stafette

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - relevo

النطق
n. смена

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - relevo

النطق
n. 제거


dictionary extension
© dictionarist.com