ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - remission

النطق
‏صفح، غفران، عفو، هدوء، سكون، تخفيف، تقليص، بجميع معانيه‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - remission

النطق
n. abatement, act of slackening; release from an obligation; forgiveness, absolution; (Medicine) abatement of symptoms of a disease in response to treatment; period during which a diminution of a disease occurs; (Medical) disappearance or abatement of indications and symptoms of cancer
n. remission, abatement, act of slackening

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - remission

النطق
n. pardon, rémission; remise; arrêt, suspension, trêve; exemption; renonciation, indulgence; relâchement

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - remission

النطق
n. Vergebung; Erlassung; Nachlassen; Abnahme; Gebürenerlaß

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - remission

النطق
n. pengampunan, pembebasan, keringanan, pengurangan, permaafan

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - remission

النطق
s. remissione, condono; rimessa; rilassamento, rilasciamento, allentamento; perdono

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - remission

النطق
n. odpuszczenie, umorzenie, darowanie, złagodzenie, remisja

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - remission

النطق
s. remissão; moderação; perdão; descanso

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - remission

النطق
n. iertare, atenuare {med.}, iertare a păcatelor {bis.}, reducere a unei datorii, scădere, scutire

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - remission

النطق
с. прощение, отпущение; освобождение от уплаты; уменьшение боли, ремиссия

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - remission

النطق
s. remisión, despacho, envío; perdón, absolución, condenación, descargo, exculpación, sobreseimiento

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - remission

النطق
i. bağışlama, af, hafifletme, azalma, vazgeçme, feragat, hafifleme

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - remission

النطق
n. пробачення, полегшення, звільнення, ремісія, прощення

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - remission

النطق
n. remission, remittance

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - remission

النطق
zn. vergeving, kwijtschelding; verzwakking, remissie

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - remission

النطق
ουσ. συγχώρηση, ελάττωση, άφεση, απαλλαγή

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - remission

النطق
n. rimessa (f)

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - remission

النطق
n. льгота (f), посредничество (f), уменьшение (f)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - remission

النطق
(名) 宽恕; 减轻; 豁免; 缓解

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - remission

النطق
(名) 寬恕; 減輕; 豁免; 緩解

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - remission

النطق
n. ऋण की चुकती, परिहार, ऋण भुगतान, क्षमा, कमी, घटाव

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - remission

النطق
(名) 許し; 減刑; 免除; 鎮静

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - remission

النطق
명. 경감; 면제, 사면; 용서

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - remission

النطق
n. sự xá tội, sự miển, sự giãm bớt, tình trạng thuyên giãm bịnh, sự tha tội

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - remission

النطق
[die] pl.Remissionen (把有缺页等缺陷的书)退回。减轻。免除。赦免。豁免。宽恕。散射。反光。散射的反光。散射反射系数。反射比。


dictionary extension
© dictionarist.com