ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - resplandeciente

النطق
adj. radiant, resplendent

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - resplandeciente

النطق
1. (general) resplendissant
2. (reflexión) brillant
3. (calor) rayonnant 4. (deslumbrante) éblouissant; aveuglant; éclatant

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - resplandeciente

النطق
a. glänzend, hellglänzend, strahlend, leuchtend


dictionary extension
© dictionarist.com