ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - sbrinatore

النطق
n. defroster, device which removes or melts frost

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - sbrinatore

النطق
(automobili) dégivreur (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - sbrinatore

النطق
n. defroster


© dictionarist.com