ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - sbronzarsi

النطق
v. get plastered

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - sbronzarsi

النطق
(bevande alcoliche) s'enivrer; se soûler; se cuiter {informal}; se pinter {informal}; se noircir informal

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - sbronzarsi

النطق
v. besaufen: sich besaufen


© dictionarist.com