ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - sostentamento

النطق
n. sustenance, maintenance, support, keep, upkeep

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - sostentamento

النطق
(denaro) moyens d'existence; gagne-pain (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - sostentamento

النطق
n. unterhaltung, versorgung, erhaltung, nahrung, ernährung, leben


© dictionarist.com