ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - spirit

النطق
‏روح، شبح، نفس روح، روح معنوية، كحول، مسكر، حيوية، مزاج عقلي أو نفسي، شخص، شجاعة، شخصية، نشاط‏
‏رفع المعنويات، خطف خفية‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - spirit

النطق
n. soul; supernatural being, demon, ghost; psyche; essence; essential nature; intent; vivacity, energy, animation; character, overall feeling, alcohol (British)
v. abduct, remove secretly; invigorate, enliven, animate
n. spirit, ghost

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - spirit

النطق
n. esprit, âme; fantôme; disposition; intention; vitalité; audace courage; moral, humeur; spiritueux, alcool
v. revigorer, encourager, stimuler, spiritualiser

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - spirit

النطق
n. Geist; Seele; Absicht; Stimmung; Laune; Branntwein; Spiritus; Salmiakgeist
v. erregen, begeistern, aufmuntern

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - spirit

النطق
n. jiwa, semangat, roh, sukma, batin, keberanian, gairah, suasana, api, tendensi, kecenderungan, maksud yg sebenarnya, pengartian, arwah, jin, hantu, peri, alkohol, minuman keras
v. menyemangati

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - spirit

النطق
s. spirito; anima; spettro, fantasma; essere immateriale; disposizione, attitudine; energia, forza, vigore; essenza, significato sostanziale; alcool
v. trafugare, sottrarre di nascosto; incoraggiare, infondere coraggio a; dare forza a, vivificare; stimolare, incitare

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - spirit

النطق
n. duch, dusza, umysł, nastrój, energia, ikra, spirytus, werwa, animusz, rozmach, bitność, alkohol, roztwór {chem.}

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - spirit

النطق
s. alma, espírito; criatura, habitante; fantasma, demônio ; coragem, força, vigor
v. estimular, dar energia, reforçar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - spirit

النطق
n. spirit, suflet, intelect, minte, cuget, duh, geniu, spectru, demon, elf, strigoi, viaţă, energie, foc, curaj, stare sufletească, bună dispoziţie, caracter, temperament, fire, natură, înţeles, sens real, alcool, spirt, băuturi spirtoase
v. entuziasma, însufleţi, răpi

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - spirit

النطق
с. душа, дух; человек; духовное начало, моральная сила; живость, воодушевление; настроение, душевное состояние; сущность, смысл, общая тенденция, характер, умысел, восприятие; привидение; дуновение; спирт, спиртной напиток, алкоголь, эссенция
г. тайно похищать, одобрять, воодушевлять, побуждать

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - spirit

النطق
s. espíritu, alma, ánima; aliento, ánimo, brío, esfuerzo, temple; alcohol; fantasma, aparición
v. alentar, animar, estimular, incitar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - spirit

النطق
f. canlandırmak, neşelendirmek, cesaretlendirmek, heveslendirmek
i. ruh, can, maneviyat, gerçek anlam, hayalet, peri, ruh hali, neşe, şevk, cesaret, güç, insan, örnek insan, özel durum, ispirto, üstünlük

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - spirit

النطق
n. дух, рішучість, запальність, настрій, суть, тенденція, натура, біс, відвага, мара, спирт
v. таємно винести, пожвавлювати

الاندونيسية → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - spirit

n. enthusiasm

ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - spirit

n. spirit, soul, mind, intellect, wit, quirk, apparition, ghost, vision, shade, shadow, spectre, sprite, genius, essence, spirituousness
n. score, crack

ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - spirit

النطق
n. vivacity, verve, energy

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - spirit

النطق
zn. geest; fut; spook; bedoeling; dapperheid, moed; alcohol
ww. opwekken, inspireren

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - spirit

النطق
ουσ. πνεύμα, ζωή, ψυχή, διάθεση, φρόνημα, ενεργητικότητα, οινόπνευμα

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - spirit

النطق
(名) 精神, 灵魂, 心灵
(动) 诱拐, 鼓舞, 鼓励

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - spirit

النطق
(名) 精神, 靈魂, 心靈
(動) 誘拐, 鼓舞, 鼓勵

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - spirit

النطق
n. आत्मा, रूह, प्राण, प्रेत, स्वभाव, भाव, मद्यसार, अर्थ, साहस
v. चोरी करना, अपहरण करना, बढ़ावा देना, धैर्य देना, अनुप्राणित करना
a. स्पिरिट का, अरक़-संबंधी

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - spirit

النطق
(動) 連れ去る
(名) 精神; 霊魂; 幽霊; 妖精; 神の霊

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - spirit

النطق
명. 정신, 영, 영혼; 초자연적 존재, 혼; 기질; 의도; 기운, 활기; 경향, 풍조
동. 채가다, ...의 기운을 북돋우다

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - spirit

النطق
n. thánh thần, thần linh, vong hồn, lòng can đãm, lòng hăng hái, rượu có mùi, người cầm đầu
v. làm người nào biến mất, khuyến khích người nào

ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - spirit

النطق
[der]精灵。灵魂。鬼魂。


الأزمنة

Present participle: spiriting
Present: spirit (3.person: spirits)
Past: spirited
Future: will spirit
Present conditional: would spirit
Present Perfect: have spirited (3.person: has spirited)
Past Perfect: had spirited
Future Perfect: will have spirited
Past conditional: would have spirited
© dictionarist.com