ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - spostato

النطق
adj. misfit, dropout

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - spostato

النطق
(persona) inadapté (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - spostato

النطق
adj. verdrängt, verrückt, verschoben


dictionary extension
© dictionarist.com