ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - squilibrio

النطق
n. derangement, disequilibrium, imbalance, insanity

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - squilibrio

النطق
(generale) déséquilibre (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - squilibrio

النطق
Gleichgewichtstörung


dictionary extension
© dictionarist.com