ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - stabilimento

النطق
n. plant, factory, establishment, works, building

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - stabilimento

النطق
1. (industria) usine (f); fabrique (f)
2. (compagnia) établissement (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - stabilimento

النطق
n. gründung, errichtung, abmachung, manufaktur, niederlassung, werkanlage


dictionary extension
© dictionarist.com