ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - trago

النطق
n. swallow, swig, tiff, gulp, draught

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - trago

النطق
[trago (m)] n. drop; swig, gulp, swallow; drink

ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - trago

النطق
1. (cigarro) inhalation (f)
2. (bebidas) petite gorgée (f); gorgée (f); lampée (f) {informal}
3. (bebidas alcoólicas) goutte (f); larme (f); coup (m); remontant (m); stimulant (m); petit verre (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - trago

النطق
1. (bebidas) gorgée (f); lampée (f){informal}
2. (bebidas alcohólicas) goutte (f); larme (f); coup (m); remontant (m); stimulant (m); petit verre (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - trago

النطق
n. schluck, drink, trunk, unannehmlichkeit

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - trago

النطق
n. глоток, передряга

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - trago

النطق
n. 삼킴, 귀찮은 일


dictionary extension
© dictionarist.com