ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - transact

النطق
‏تعامل، قام ب، جرى‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - transact

النطق
v. carry out, conduct, perform

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - transact

النطق
v. traiter,mettre en oeuvre, faire fonctionner, mis à jour, diriger

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - transact

النطق
v. Geschäftige abwickeln, Geschäfte tätigen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - transact

النطق
v. mengadakan transaksi, melakukan transaksi, mengadakan persetujuan dagang

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - transact

النطق
v. sbrigare, trattare, fare, condurre, occuparsi di

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - transact

النطق
v. transakcja: przeprowadzać transakcję, interes: załatwiać interesy

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - transact

النطق
v. realizar, conduzir, atuar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - transact

النطق
v. face afaceri, negocia, cădea la învoială

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - transact

النطق
г. вести, заключать (сделки)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - transact

النطق
v. tramitar; negociar, transar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - transact

النطق
f. görmek (iş), yapmak, muamele görmek

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - transact

النطق
v. вести, укладати

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - transact

النطق
ww. verrichten, afdoen; zaken doen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - transact

النطق
ρήμ. διεξάγω, διεκπεραιώνω, εκτελώ

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - transact

النطق
(动) 办理, 处理; 作交易, 谈判

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - transact

النطق
(動) 辦理, 處理; 作交易, 談判

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻪﻧﺪﻳ - transact

النطق
v. चलाना, करना

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - transact

النطق
(動) 行う, 実行する; 処理する

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - transact

النطق
동. 집행하다, 행하다

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - transact

النطق
v. thượng lượng công việc, điều đình công việc, giao dịch buôn bán
dictionary extension

الأزمنة

Present participle: transacting
Present: transact (3.person: transacts)
Past: transacted
Future: will transact
Present conditional: would transact
Present Perfect: have transacted (3.person: has transacted)
Past Perfect: had transacted
Future Perfect: will have transacted
Past conditional: would have transacted
© dictionarist.com