ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - vangelo

النطق
n. gospel, message taught by Jesus and his followers

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - vangelo

النطق
(religione) évangile (m)

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - vangelo

النطق
n. evangelium


© dictionarist.com