ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → العربية - writ

النطق
‏شىء مكتوب، وثيقة رسمية‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - writ

النطق
n. legal order; written document
v. make letters or symbols on a surface with a sharp tool; inscribe

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - writ

النطق
n. mandat, acte judiciaire; ordonnance, assignation
v. écrire; noter, dessiner; composer (une oeuvre); légiférer

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - writ

النطق
n. behördlicher Erlaß, Urkunde, Schriftstück; schriftliche Aufforderung, Vorladung
v. schreiben, notieren, darstellen, schriftstellern (eines Schriftwerkes); Gesetz erlassen

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الاندونيسية - writ

النطق
n. surat perintah, surat tuntutan, penulisan, perintah tertulis

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - writ

النطق
s. (Dir) mandato, ordinanza, decreto, ordine; (Stor) scrittura in forma epistolare con sigillo reale; (ant) scritto
v. scrivere; comporre; riempire, compilare; scrivere a; incidere, iscrivere; imprimere, fissare; (Inform) introdurre; (Assic) sottoscrivere

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - writ

النطق
n. nakaz sądu, pozew

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - writ

النطق
s. escrito; escritura; lei, regulamento; ordem (judicial)
v. escrever; registrar; criar, compor; legislar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - writ

النطق
n. ordonanţă {jur.}, mandat {jur.}, document, citaţie {jur.}, somaţie {jur.}, hotărâre, scrisoare

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - writ

النطق
с. приказ, писание, предписание, распоряжение, повестка

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - writ

النطق
s. mandato judicial, auto judicial, escrito
v. Escribir; tomar apuntes; anotar; componer (un escrito); legislar

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → التركية - writ

النطق
i. mahkeme emri, yazılı emir, ferman, bildiri

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الأوكراني - writ

النطق
n. повістка, наказ, писання

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - writ

النطق
zn. (ge)schrift; schriftelijk bevel; sommatie, dagvaardiging
ww. schrijven; optekenen; opstel schrijven, als schrijver werken; (weg)schrijven

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → اليونانية - writ

النطق
ουσ. δικαστικό έγγραφο, γραφή, ένταλμα

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - writ

النطق
(名) 令状, 文件, 文书

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﺺﻴﻨﻳ - writ

النطق
(名) 令狀, 文件, 文書

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - writ

النطق
(名) 令状; 文書
(動) 書く; 記す

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - writ

النطق
명. 문서, 영장

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ → الفيتنامية - writ

النطق
n. lịnh
dictionary extension
© dictionarist.com